Inredning

Härlig start // Good start

Då är det nytt år. Det gamla är förbi och nu är det meningen att man ska ha nyårslöften, eller är det så egentligen? Sedan jag började praktisera yoga så fick jag lära mig något mycket bättre. Den kinesiska läran säger att när våren börjar komma, det är då vi också vaknar till liv efter en lång vintervila. Det är nu man ska lägga sina löften, vad man vill uppfylla  och förändra. Jag tycker det känns mycket bättre att ge mig själv nyårslöften på våren.

Det som jag tycker är roligt med det nya året är att få börja med nya försäljningar. Här är bilder på en ny lägenhet. Jag ska även berätta för alla er att 2016 var ett mycket speciellt år, och det var det för nog alla branscher. Det hände mycket innan ammorteringskravet och efter det så lugnade sig marknaden till att visa sig vara en mindre hektisk höst. Med detta så hoppas jag att nu sista tiden av vintern och våren 2017 sak bli riktigt hektisk.

 


Then we have a new year. The old has gone, and now you are suppose to have New Year’s resolutions, or is it really like that? Since I started practicing yoga, I learned something much better. The Chinese doctrine says that when spring starts coming, that’s where we come to life after a long winter of sleep. It’s time to fold those promises, what we want to have and to change. I think it feels much better to give myself the New Year’s resolutions in the spring. At the moment I feel good starting the new year with new sales. Here are some pictures of a listing. I will also tell all of you that 2016 was a very special year, and it was enough for all industries. It happened much here in Sweden, with loans and the interest and after some new rule, it calmed down the market to prove a less hectic autumn. With this, I hope that now the last days of winter and spring 2017 will be really busy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *