Karriär

Lantmäteriförättning

Photo by Juan Cruz Mountford on Unsplash

Just nu har jag en intressant försäljning där det har skett en ansökan hos lantmäteriet om avstyckning av tomten. Jag ska förklara på ett enkelt sätt vad en lantmäteriförättning är.
Detta kan vara intressant för dig som har gått i tankar att ändra något i din fastighet av olika slag. För att förstå det lite bättre måste man först veta att i hela Sverige är marken indelad i fastigheter. När man talar om fastighet så tror många att det gäller en byggnad men det är inte korrekt enligt jordabalken. Det betyder att en fastighet enligt 1 kap 1§ JB är fast egendom som är indelad i fastigheter och att till fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

All förändring man vill göra, t ex att stycka av en del av tomten, bygga ut, bygga nyproduktion, så måste man göra en ansökan för detta.

  • Ansökan – först ansöker man hos lantmäteriet. Detta kallas då för att man ansöker om en lantmäteriförättning.
  • Utredning – Nu gör lantmäteriet en utredning på det man har ansökt om för att se om det är möjligt. Beroende på ärende tar det olika lång tid om det är lätt eller svårt att utföra.
  • Beslut – Efter all insamlad information fattar de ett beslut.
  • Registrering – Om ingen har överklagat under 4 veckor som måste inväntas så sker sedan registrering och fastighetsregistret och på registerkartan. I samband med detta får nya fastigheter en fastighetsbeteckning.
  • Slutbetalning – Efter att allt är klart skickar lantmäteriet en sista räkning.

Hoppas detta inlägg var givande!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *