Vardag

No one lives like you


Det kan inte skrivas bättre. Jag gillar hur Bolia marknadsför sina möbler i deras senaste broschyr. Ingen bor som du, det är väl det som är tanken? Jag tycker inte man ska vara rädd för att få släppa loss sin kreativitet i sitt hem. Jag träffar så många kunder som undrar vad de ska göra för att det ska bli bra för deras försäljning. De frågar om dem ska måla om, göra om köket och en massa annat. Ibland kostar det mer än vad det smakar för att andra människor ska tycka om ens hem. Men hur känner man själv? Är man nöjd att vara en ny kopia av någon annan? Värt att fundera över…


// I like how Bolia market their furnitures in their latest brochure. No one lives like you, that’s the idea, right? I do not think you should be afraid to unleash your creativity in your own home. I meet so many customers who are wondering what to do for it to be good for their sales. They ask if they should repaint, redo the kitchen and a lot more. Sometimes it costs more than it tastes for other people to enjoy one’s home. But how do you yourself? Are you happy to be a new copy of someone else? Worth thinking about …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *