Vardag

Sista nu sen nytt år // Last things and then New year


En stor inandning och en kopp kaffe. Sista stunden för avslappning innan det är dags att bege sig ut i denna gråa dag för att inhandla sista som behövs för kvällens middag. Det har varit ett långt år men kort år. Det är mycket som har hänt men man hinner snabbt släppa händelser och glömma vad man har gjort hela året. Bortse från jobb, semestrar och annat. Vad har man egentligen lärt sig detta år? Vilka händelser har gjort så att man har utvecklats, förändrats och annat gott? Jag tänker påminna mig själv om allt gott som har hänt och ge mig själv en stor klapp på axeln och vara stolt över mig själv. Det tycker jag vi alla ska göra. //A big inhalation and a cup of coffee. The last hour of relaxation before it’s time to head out into this gray day to purchase the last thing needed for tonight’s dinner. It’s been a long year but short year. There is much that has happened, but you have time to quickly forget moments and what you have done throughout the year. Disregard jobs, holidays and more. What have we actually learned this year? What moments have made so that it has evolved, changed and other good things? I intend to remind myself of all the good that has happened and give myself a big pat on the back and be proud of myself. I think we all need to do this. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *