Inredning

Vi kvinnor med stiletter // We women with stilettos


Jag jobbar inte bara med visningar, budgivningar och sälj. Det blir rätt mycket administrativt emellanåt, eller faktiskt varje vecka. Häromdagen satt jag med en planskiss till ett hus som ska ut på marknaden. Eftersom det var den 8:e mars för en vecka sedan, och jag jobbar inom fastighetsbranschen som är väldigt mansdominerat, så vill jag mena att vi kvinnor har tagit stor plats i mitt yrke. Jag hoppas även vi kommer kunna få ännu mer plats inom byggbranschen då idag är det inte den bästa miljön för kvinnor. Men även vi med klackar och stiletter klarar av att tyda en planskiss…Trevlig vecka! // I don’t just work with showings, bidding and sell. It’s alot more then that. It’s alot of paperwork from time to time, or more exact, every week. The other day I was sitting with a blueprint on a house that will soon come out on the market. Since it is one week ago it was 8th march, I need to make a statement for us women. In the world I’m working in is very much male-dominated even if there is almost 50% women working as a realtor. I hope that we will get more place in the building industry as today it is not the best enviroment for women. Even us who is wearing high heels and stilettos, knows how to read a blueprint…Have a nice week!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *